Bij onze kernwaarden verbindend en grensverleggend hoort ook dat we kritisch naar onszelf kijken. Verantwoording afleggen aan onszelf én aan iedereen om ons heen. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten, ouders, scholen voor voortgezet onderwijs, gemeenten, bpv-bedrijven, ministerie, onderwijsinspectie, enzovoorts:  iedereen vormt een schakel in het bewaken van ons belangrijkste doel. Goed onderwijs verzorgen.

onderzoek

Wij zijn nieuwsgierig. Naar de mening van onze studenten, medewerkers en onze omgeving. Daarom vragen we continu wat zij vinden van het onderwijs. Dit doen we door docentenevaluaties te houden, tevredenheidsonderzoeken en audits af te nemen en gesprekken aan te gaan over alles wat met school te maken heeft.